Thema: energie en milieu

Geluid- Geluidsbelasting Provinciale wegen (nacht), provincie Gelderland

In kader van EU richtlijn omgevingslawaai is de geluidsbelasting als gevolg van verkeer op de provinciale wegen in Gelderland doorgerekend. Dit is gedaan volgens de voorgeschreven methode SKM2 in het programma Geomilieu. Naast de etmaalwaarde (Lden) wordt ook de geluidsbelasting in de nacht berekend (Lnight). Deze kaart geeft de contouren weer van Lnight. De kaart is geclassificeerd vanaf 50 dB verhoogd per klasse met 5 dB. Het betreft hier werkelijke geluidsbelastingen, er is geen aftrek toegepast (art. 110g Wet geluidhinder). Dit bestand geeft de situatie van 2016 weer.

Bronnen

17333-geluid--geluidsbelasting-provinciale-wegen--nacht---provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WMS_SRVC 01-01-1970, 01:00
17333-geluid--geluidsbelasting-provinciale-wegen--nacht---provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WFS_SRVC 01-01-1970, 01:00
17333-geluid--geluidsbelasting-provinciale-wegen--nacht---provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
PNG 01-01-1970, 01:00
geluidhinder, geluidszones, milieu, provinciale-wegen, verkeerslawaai, natuur_en_milieu, transport_(thema)

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 01-04-2022, 01:37
Data eigenaar: Gelderland
Licentie: Publiek domein
geluidhinder, geluidszones, milieu, provinciale-wegen, verkeerslawaai, natuur_en_milieu, transport_(thema)

Kenmerken

Taal Nederlands