Thema: water

Omgevingsvisie- Boringsvrije zone

In boringsvrije zones mogen kleilagen die het onderliggende grondwater beschermen niet worden doorboord. Dit is vastgesteld in de Provinciale milieuverordening Gelderland (PmG). Ook is het verboden de bodem te gebruiken als energiebron (voor bijvoorbeeld de opslag van koud of warm water). Gedeputeerde Staten kunnen hiervoor ontheffing verlenen. In de ontheffingsvoorschriften staat dat de kleilaag niet mag worden beschadigd en dat het gebruik van stoffen het grondwater niet mag verontreinigen. In waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden geldt ook een verbod op het gebruik van de bodem als energiebron. Hier kan geen ontheffing voor worden afgegeven. De provincie en haar partners streven ernaar het grondwater als bron voor de drinkwatervoorziening te beschermen. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 19 december 2018 vastgesteld.

Bronnen

16766-omgevingsvisie--boringsvrije-zone--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WMS_SRVC 01-01-1970, 01:00
16766-omgevingsvisie--boringsvrije-zone--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WFS_SRVC 01-01-1970, 01:00
16766-omgevingsvisie--boringsvrije-zone--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
HTML 01-01-1970, 01:00
16766-omgevingsvisie--boringsvrije-zone--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
PNG 01-01-1970, 01:00
boringen, grondwater, grondwaterbescherming, water, natuur_en_milieu

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 06-09-2022, 05:38
Data eigenaar: Gelderland
Licentie: Publiek domein
boringen, grondwater, grondwaterbescherming, water, natuur_en_milieu

Kenmerken

Taal Nederlands