Thema: water

Omgevingsvisie- Bescherming oppervlakte drinkwater

Dit bestand bevat oppervlaktewateren die beschermd worden i.v.m. de drinkwatervoorziening.In Gelderland wordt oppervlaktewater ingezet voor de openbare drinkwatervoorziening. Dit gebeurt door infiltratie van oppervlaktewater. Hierbij worden ook de nadelige effecten op de natte natuur als gevolg van de onttrekking van grondwater voor de openbare drinkwatervoorziening gecompenseerd. De functie ‘oppervlaktewater voor drinkwater’ geldt voor die regionale wateren van waaruit oppervlaktewater (indirect) wordt ingezet voor de drinkwaterproductie: de wateren in het stroomgebied van een klein deel van het eerste pand van het Apeldoorns Kanaal (ten behoeve van pompstation Schalterberg) en de watergangen in het stroomgebied van de Grift tot Epe (ten behoeve van pompstation Epe). Dit bestand is vastgesteld door Provinciale Staten op 1 maart 2017.

Bronnen

16763-omgevingsvisie--bescherming-oppervlakte-drinkwater--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WMS_SRVC 01-01-1970, 01:00
16763-omgevingsvisie--bescherming-oppervlakte-drinkwater--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WFS_SRVC 01-01-1970, 01:00
16763-omgevingsvisie--bescherming-oppervlakte-drinkwater--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
HTML 01-01-1970, 01:00
16763-omgevingsvisie--bescherming-oppervlakte-drinkwater--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
PNG 01-01-1970, 01:00
oppervlaktewater, water, waterkwaliteit, water_(verkeer-thema)

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 05-10-2022, 12:14
Data eigenaar: Gelderland
Licentie: Publiek domein
oppervlaktewater, water, waterkwaliteit, water_(verkeer-thema)

Kenmerken

Taal Nederlands