Thema: water

Omgevingsvisie- Ecologische HEN SED wateren vlakken

Dit bestand bevat en aantal wateren in Gelderland dat een zeer hoge ecologische waarde heeft. Het provinciale beleid is gericht op bescherming van deze wateren. In het beleid worden twee typen ecologisch belangrijk water onderscheiden: HEN-water en SED-water. Dit bestand is uit de volgende kaartlagen samengesteld : 1. HEN-water : water van het hoogst ecologische niveau. Het benadert de meest natuurlijke situatie. De provincie wil die ecologische waarde beschermen en eventuele negatieve beïnvloeding terugdringen. 2. SED-water : water met een specifiek ecologische doelstelling. Deze kennen enige menselijke beïnvloeding, maar hebben een ecologische waarde of kunnen die door een relatief geringe inspanning krijgen. De meest natuurlijke situatie ligt voor deze wateren echter niet in het verschiet. De provincie wil vooral de natuurwaarden herstellen en beschermen. Dit bestand is vastgesteld door Provinciale Staten op 1 maart 2017.

Bronnen

16762-omgevingsvisie--ecologische-hen-sed-wateren-vlakken--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WMS_SRVC 01-01-1970, 01:00
16762-omgevingsvisie--ecologische-hen-sed-wateren-vlakken--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WFS_SRVC 01-01-1970, 01:00
16762-omgevingsvisie--ecologische-hen-sed-wateren-vlakken--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
HTML 01-01-1970, 01:00
16762-omgevingsvisie--ecologische-hen-sed-wateren-vlakken--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
PNG 01-01-1970, 01:00
ecologie, ecologische-verbindingszones, oppervlaktewater, water, waterlopen, natuur_en_milieu

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 05-10-2022, 12:13
Data eigenaar: Gelderland
Licentie: Publiek domein
ecologie, ecologische-verbindingszones, oppervlaktewater, water, waterlopen, natuur_en_milieu

Kenmerken

Taal Nederlands