Thema: water

Omgevingsvisie- Grondwaterfluctuatiezone

In een zone rondom het Veluwemassief, aan de oostzijde van de stuwwal van Nijmegen en een zone langs de Randmeren is sprake van een (smalle) zone die extra gevoelig is voor grondwateroverlast, de zogenoemde grondwaterfluctuatiezone. Het is van belang om hiermee bij de inrichting of herinrichting van stedelijk gebied, via de watertoets, rekening te houden en zonodig maatregelen te nemen.De Omgevingsvisie is op 9 juli 2014 vastgesteld door Provinciale Staten.

Bronnen

16761-omgevingsvisie--grondwaterfluctuatiezone--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WMS_SRVC 01-01-1970, 01:00
16761-omgevingsvisie--grondwaterfluctuatiezone--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WFS_SRVC 01-01-1970, 01:00
16761-omgevingsvisie--grondwaterfluctuatiezone--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
HTML 01-01-1970, 01:00
16761-omgevingsvisie--grondwaterfluctuatiezone--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
PNG 01-01-1970, 01:00
grondwater, grondwaterstand, kwel, water, natuur_en_milieu, water_(verkeer-thema)

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 05-10-2022, 12:19
Data eigenaar: Gelderland
Licentie: Publiek domein
grondwater, grondwaterstand, kwel, water, natuur_en_milieu, water_(verkeer-thema)

Kenmerken

Taal Nederlands