Thema: natuur en landschap

Omgevingsvisie- Gelders natuurnetwerk

De provincie beschermt het Gelders Natuurnetwerk (GNN) dit is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuur van internationaal, nationaal en provinciaal belang. Dit Gelders Natuurnetwerk bestaat uit alle terreinen met een natuurbestemming binnen de voormalige EHS en bevat tevens een zoekgebied van 7.300 ha voor de te realiseren 5.300 ha nieuwe natuur. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 19 december 2018 vastgesteld.

Bronnen

16760-omgevingsvisie---gelders-natuurnetwerk--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WMS_SRVC 01-01-1970, 01:00
16760-omgevingsvisie---gelders-natuurnetwerk--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WFS_SRVC 01-01-1970, 01:00
16760-omgevingsvisie---gelders-natuurnetwerk--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
HTML 01-01-1970, 01:00
16760-omgevingsvisie---gelders-natuurnetwerk--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
PNG 01-01-1970, 01:00
downloadable-data, natuur-en-landschap, natuurbeheer, natuurgebiedsplannen, organisatie_en_beleid, natuur_en_milieu

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 05-10-2022, 12:13
Data eigenaar: Gelderland
Licentie: Publiek domein
downloadable-data, natuur-en-landschap, natuurbeheer, natuurgebiedsplannen, organisatie_en_beleid, natuur_en_milieu

Kenmerken

Taal Nederlands