Thema: energie en milieu

Omgevingsvisie- Koude-warmte opslag (KWO) vrije zone, provincie Gelderland

Het bestand bevat gebieden waar koude - warmteopslag-systemen niet zijn toegestaan. De toepassing van deze systemen brengt risico's met zich mee voor de drinkwaterwinning. Opwarming van het grondwater kan leiden tot verandering van bijvoorbeeld de chemische kwaliteit, er kan negatieve beïnvloeding optreden van de stromingsrichting van grondwater voor drinkwaterbereiding en er kunnen zich calamiteiten voordoen bij gebruik van vloeistoffen in gesloten systemen. Ook het boren in de bodem kan een bedreiging opleveren. Deze systemen zijn daarom niet toegestaan.Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 19 december 2018 vastgesteld.

Bronnen

16756-omgevingsvisie--koude-warmte-opslag--kwo--vrije-zone--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WMS_SRVC 01-01-1970, 01:00
16756-omgevingsvisie--koude-warmte-opslag--kwo--vrije-zone--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WFS_SRVC 01-01-1970, 01:00
16756-omgevingsvisie--koude-warmte-opslag--kwo--vrije-zone--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
HTML 01-01-1970, 01:00
16756-omgevingsvisie--koude-warmte-opslag--kwo--vrije-zone--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
PNG 01-01-1970, 01:00
duurzame-energie, energievoorziening, grondwateronttrekkingen, opslagplaatsen, natuur_en_milieu

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 07-04-2022, 17:56
Data eigenaar: Gelderland
Licentie: Publiek domein
duurzame-energie, energievoorziening, grondwateronttrekkingen, opslagplaatsen, natuur_en_milieu

Kenmerken

Taal Nederlands