Thema: economie en financien

Omgevingsvisie- Grote zonneparken

Met het goedkoper worden van zonnepanelen wordt het realiseren van grote veldopstellingen financieel haalbaar. Steeds vaker komen er vragen van gemeenten en initiatiefnemers over het provinciale beleid ten aanzien van grote zonneparken. Grote zonneparken zijn onmisbaar om de energie-doelstellingen uit ons coalitieakkoord te halen. Door richtlijnen voor de ontwikkeling van en locaties voor grote zonneparken in de Omgevingsvisie vast te stellen, wordt voorkomen dat vertraging wordt opgelopen bij de toepassing van zowel grondgebonden PV opstellingen als innovatieve technieken voor de opwekking van elektriciteit uit zon. De opgevoerde wijzigingen zijn beleidsmatig van aard en niet MER-plichtig. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 19 december 2018 vastgesteld.

Bronnen

16755-omgevingsvisie--grote-zonneparken--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WMS_SRVC 01-01-1970, 01:00
16755-omgevingsvisie--grote-zonneparken--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WFS_SRVC 01-01-1970, 01:00
16755-omgevingsvisie--grote-zonneparken--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
HTML 01-01-1970, 01:00
16755-omgevingsvisie--grote-zonneparken--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
PNG 01-01-1970, 01:00
duurzame-energie, energiebeleid, zonne-energie, economie, natuur_en_milieu

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 05-10-2022, 12:20
Data eigenaar: Gelderland
Licentie: Publiek domein
duurzame-energie, energiebeleid, zonne-energie, economie, natuur_en_milieu

Kenmerken

Taal Nederlands