Thema: ruimtelijke ontwikkeling

Omgevingsvisie- Groene ontwikkelingszone

De provincie wil de ontwikkeling van functiecombinaties van natuur met andere functies mogelijk maken wanneer deze substantieel bijdragen aan versterking van de ecologische samenhang van de natuur van het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en van de aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. De Groene Ontwikkelingszone (GO bestaat uit terreinen met een andere bestemming dan natuur die ruimtelijk vervlochten is met het Gelders Natuurnetwerk. Het gaat vooral om landbouwgrond, maar ook om terreinen voor verblijfs- en dagrecreatie, infrastructuur, woningen en bedrijven. Ook weidevogelgebieden en Ganzenfoerageergebieden maken deel uit van de Groene Ontwikkelingszone. Deze liggen niet in het Gelders Natuurnetwerk. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 19 december 2018 vastgesteld.

Bronnen

16753-omgevingsvisie--groene-ontwikkelingszone--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WMS_SRVC 01-01-1970, 01:00
16753-omgevingsvisie--groene-ontwikkelingszone--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WFS_SRVC 01-01-1970, 01:00
16753-omgevingsvisie--groene-ontwikkelingszone--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
HTML 01-01-1970, 01:00
16753-omgevingsvisie--groene-ontwikkelingszone--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
PNG 01-01-1970, 01:00
natuur, natuurbeheer, natuurontwikkeling, ruimtegebruik, organisatie_en_beleid, natuur_en_milieu

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 05-10-2022, 12:14
Data eigenaar: Gelderland
Licentie: Publiek domein
natuur, natuurbeheer, natuurontwikkeling, ruimtegebruik, organisatie_en_beleid, natuur_en_milieu

Kenmerken

Taal Nederlands