Thema: water

Omgevingsvisie- Grondwaterbeschermingsgebieden

?Rondom het waterwingebied liggen de grondwaterbeschermingsgebieden met water dat tussen 1 en 25 jaar wordt opgepompt. Zo’n zeventig procent van ons drinkwater wordt gewonnen uit grondwater. Het is dus van belang om verontreiniging van het grondwater te voorkomen. Er gelden daarom eisen voor het direct en indirect lozen van gevaarlijke stoffen op of in de bodem. Dit bestand is uit de volgende kaartlagen samengesteld: 1. Grondwaterbescherming 2. Grondwaterbescherming vervalt in planperiode. De provincie en haar partners streven ernaar het grondwater als bron voor de drinkwatervoorziening te beschermen. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 19 december 2018 vastgesteld.

Bronnen

16752-omgevingsvisie--grondwaterbeschermingsgebieden--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WMS_SRVC 01-01-1970, 01:00
16752-omgevingsvisie--grondwaterbeschermingsgebieden--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WFS_SRVC 01-01-1970, 01:00
16752-omgevingsvisie--grondwaterbeschermingsgebieden--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
HTML 01-01-1970, 01:00
16752-omgevingsvisie--grondwaterbeschermingsgebieden--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
PNG 01-01-1970, 01:00
drinkwater, grondwater, grondwaterbeschermingsgebieden, water, natuur_en_milieu

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 06-09-2022, 05:38
Data eigenaar: Gelderland
Licentie: Publiek domein
drinkwater, grondwater, grondwaterbeschermingsgebieden, water, natuur_en_milieu

Kenmerken

Taal Nederlands