Thema: energie en milieu

Omgevingsvisie- Windenergie aandachtsgebied

In diverse gebieden zijn specifieke objecten die aandacht vragen bij de ontwikkeling van een windturbinepark. In deze gebieden is het gesprek met de juiste partijen nodig om de (on)mogelijkheden in een zo vroeg mogelijk stadium duidelijk te krijgen. Het gaat om zones rondom de volgende objecten: • buisleidingen; • hoogspanningsleidingen; • bebouwde kommen, met uitzondering van bedrijventerreinen; • spoorwegen; • rijkswegen; De plaatsing van windturbines kan rondom deze objecten beperkt worden door wettelijke normen. De provincie zal niet meewerken aan ruimtelijke planvorming indien niet voldaan wordt aan wettelijke normen. De indicatieve zones die bij deze objecten als aandachtsgebied zijn aangegeven, zijn afhankelijk van de hoogte en het type windturbine dat gehanteerd wordt. Dit zal variëren per project. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 19 december 2018 vastgesteld.

Bronnen

16747-omgevingsvisie--windenergie-aandachtsgebied--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WMS_SRVC 01-01-1970, 01:00
16747-omgevingsvisie--windenergie-aandachtsgebied--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WFS_SRVC 01-01-1970, 01:00
16747-omgevingsvisie--windenergie-aandachtsgebied--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
HTML 01-01-1970, 01:00
16747-omgevingsvisie--windenergie-aandachtsgebied--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
PNG 01-01-1970, 01:00
duurzame-energie, natuurgebiedsplannen, natuurontwikkeling, subsidies, natuur_en_milieu

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 10-04-2022, 02:03
Data eigenaar: Gelderland
Licentie: Publiek domein
duurzame-energie, natuurgebiedsplannen, natuurontwikkeling, subsidies, natuur_en_milieu

Kenmerken

Taal Nederlands