Thema: water

Omgevingsverordening- Binnenvaart verbod op ontgassen

Dit bestand bevat het verbod op het ontgassen te water. Het gaat om een verbod op het ontgassen van restladingdampen van benzeen en bepaalde benzeenhoudende koolwaterstoffen op een vaarweg, vanuit een ladingtank van een binnenschip. Hiermee wordt aangesloten bij overeenkomstige regelingen van andere provincies. De regeling loopt vooruit op een definitieve regeling voor de milieuhygiënische aspecten van het ontgassen in internationaal verband. Dit deel van de omgevingsverordening is dus tijdelijk van karakter en zal met de totstandkoming van een internationale regeling en hieruit voortvloeiende nationale regelgeving komen te vervallen. Dit bestand is vastgesteld door Provinciale Staten op 14 februari 2017.

Bronnen

16727-omgevingsverordening--binnenvaart-verbod-op-ontgassen--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WMS_SRVC 01-01-1970, 01:00
16727-omgevingsverordening--binnenvaart-verbod-op-ontgassen--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WFS_SRVC 01-01-1970, 01:00
16727-omgevingsverordening--binnenvaart-verbod-op-ontgassen--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
HTML 01-01-1970, 01:00
16727-omgevingsverordening--binnenvaart-verbod-op-ontgassen--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
PNG 01-01-1970, 01:00
binnenscheepvaart, downloadable-data, gassen, rivieren, water, natuur_en_milieu, water_(verkeer-thema)

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 05-10-2022, 10:13
Data eigenaar: Gelderland
Licentie: Publiek domein
binnenscheepvaart, downloadable-data, gassen, rivieren, water, natuur_en_milieu, water_(verkeer-thema)

Kenmerken

Taal Nederlands