Thema: natuur en landschap

Omgevingsverordening- Gelders natuurnetwerk (GNN)

Het Gelders natuurnetwerk is een gebied met een samenhangend netwerk van binnen de provincie Gelderland bestaande en te ontwikkelen natuur van internationaal, nationaal en provinciaal belang dat strekt tot de veiligstelling van ecosystemen met de daarbij behorende soorten. Dit Gelders natuurnetwerk bestaat uit alle terreinen met een natuurbestemming binnen de voormalige EHS en bevat tevens zoekgebied voor te realiseren nieuwe natuur. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 21 december 2022 vastgesteld, datum inwerkingtreding is 14 januari 2023.

Bronnen

16725-omgevingsverordening---gelders-natuurnetwerk--gnn---provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WMS_SRVC 01-01-1970, 01:00
16725-omgevingsverordening---gelders-natuurnetwerk--gnn---provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WFS_SRVC 01-01-1970, 01:00
16725-omgevingsverordening---gelders-natuurnetwerk--gnn---provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
HTML 01-01-1970, 01:00
16725-omgevingsverordening---gelders-natuurnetwerk--gnn---provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
PNG 01-01-1970, 01:00
downloadable-data, natuur-en-landschap, natuurbeheer, natuurgebiedsplannen, organisatie_en_beleid, natuur_en_milieu

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 14-01-2023, 06:17
Data eigenaar: Gelderland
Licentie: Publiek domein
downloadable-data, natuur-en-landschap, natuurbeheer, natuurgebiedsplannen, organisatie_en_beleid, natuur_en_milieu

Kenmerken

Taal Nederlands