Thema: land- en tuinbouw

Omgevingsverordening- Glastuinbouw, provinicie Gelderland

De glastuinbouw is een innovatieve sector, die regionaal gezien van groot sociaal-economisch belang is. Maar kassen kunnen de omgeving ook verstoren. Daarom kiest de provincie voor concentratie van de glastuinbouw in een beperkt aantal gebieden. Ook heeft ze een actief beleid om solitaire glastuinbouwbedrijven te verplaatsen naar deze concentratiegebieden, zoals Bergerden-Huissen. Tegelijkertijd kiest de provincie ervoor om in de Bommelerwaard en rond Huissen-Angeren de inrichting van de verouderde glastuinbouwgebieden door herstructurering te optimaliseren. Dit bestand is uit de volgende kaartlagen samengesteld : 1. Glastuinbouwontwikkelingsgebied : Voor de glastuinbouw blijft de provincie sturen op concentratie van de glastuinbouw in de twee glastuinbouwontwikkelingsgebieden Bergerden-Huissen en Bommelerwaard. 2. Reserve glastuinbouwontwikkelingsgebied : Voor eventuele toekomstige ontwikkelingen reserveert de provincie een deel van de eerder begrensde reservelocatie Kamervoort en twee, zogenaamde 'magneetlocaties' in de Bommelerwaard (Zuilichem en Velddriel) voor nieuwe glastuinbouwontwikkeling. 3. Glastuinbouw regionaal cluster : In Gelderland zijn in aanvulling op de glastuinbouwontwikkelingsgebieden drie regionale clusters voor glastuinbouwontwikkeling benoemd: Tuil, Est en Voorst. 4. Glastuinbouw extensiveringsgebied :In extensiveringsgebieden op afbouw van de glastuinbouwontwikkeling en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Nieuwvestiging of hervestiging is hier niet toegestaan. 5. Glastuinbouw in overige gebieden : In de overige gebieden zijn de mogelijkheden voor uitbreiding beperkt tot eenmalig 20%. De Omgevingsverordening is op 9 juli 2014 vastgesteld door PS voor de gebieden buiten het plangebied van het provinciaal inpassingsplan Bommelerwaard. Voor de Bommelerwaard heeft PS op 25 februari 2015 provinciaal inpassingsplan vastgesteld. Glastuinbouwontwikkelingsgebied, Regionaal cluster en extensiveringsgebieden zijn in het actualisatieplan door Provinciale Staten op 13 december 2017 vastgesteld. 6.Glastuinbouw regionaal cluster andere bestemming zijn in het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 19 december 2018 vastgesteld.

Bronnen

16724-omgevingsverordening--glastuinbouw--provinicie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WMS_SRVC 01-01-1970, 01:00
16724-omgevingsverordening--glastuinbouw--provinicie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WFS_SRVC 01-01-1970, 01:00
16724-omgevingsverordening--glastuinbouw--provinicie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
HTML 01-01-1970, 01:00
16724-omgevingsverordening--glastuinbouw--provinicie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
PNG 01-01-1970, 01:00
downloadable-data, glastuinbouw, bodem

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 07-12-2021, 06:27
Data eigenaar: Gelderland
Licentie: Publiek domein
downloadable-data, glastuinbouw, bodem

Kenmerken

Taal Nederlands