Thema: land- en tuinbouw

Omgevingsverordening- Glastuinbouw, provincie Gelderland

Aangewezen gebied voor de concentratie en ontwikkeling van glastuinbouw. Een bestemmingsplan laat nieuwvestiging en uitbreiding van een glastuinbouwbedrijf met een glasopstand vanaf twee hectare alleen toe binnen een glastuinbouwontwikkelingsgebied. Een bestemmingsplan laat in een glastuinbouwontwikkelingsgebied een andere functie dan glastuinbouw alleen toe als die andere functie bijdraagt aan de herstructurering van de glastuinbouwsector. Een bestemmingsplan kan, gerekend vanaf 29 juni 2005, eenmalig een uitbreiding tot vijf hectare toelaten van een bestaand glastuinbouwbedrijf buiten een glastuinbouwontwikkelingsgebied, als in de toelichting op het bestemmingsplan wordt aangetoond dat:a. de uitbreiding noodzakelijk is voor een doelmatige voortzetting van het bedrijf;b. verplaatsing naar een glastuinbouwontwikkelingsgebied bedrijfseconomisch niet haalbaar is;c. deze uitbreiding zich verdraagt met de ter plaatse van belang zijnde gebiedskwaliteiten van natuur, landschap en water.Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 15 december 2021 vastgesteld, datum inwerkingtreding is 1 februari 2022.

Bronnen

16724-omgevingsverordening--glastuinbouw--provinicie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WMS_SRVC 01-01-1970, 01:00
16724-omgevingsverordening--glastuinbouw--provinicie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WFS_SRVC 01-01-1970, 01:00
16724-omgevingsverordening--glastuinbouw--provinicie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
HTML 01-01-1970, 01:00
16724-omgevingsverordening--glastuinbouw--provinicie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
PNG 01-01-1970, 01:00
downloadable-data, glastuinbouw, bodem

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 07-04-2022, 08:51
Data eigenaar: Gelderland
Licentie: Publiek domein
downloadable-data, glastuinbouw, bodem

Kenmerken

Taal Nederlands