Thema: natuur en landschap

Omgevingsverordening- Gelders natuurnetwerk windturbines onder voorwaarden mogelijk, provincie Gelderland

Een bestemmingsplan kan het bouwen van een windturbine toelaten voor een locatie binnen het gebied dat is aangeduid als het Gelders natuurnetwerk windturbines onder voorwaarden mogelijk; en als de compensatie voor windturbines en omliggende verharding bestaat uit maatregelen waarbij de nadelige gevolgen voor de kernkwaliteiten, oppervlakte of samenhang van het Gelders natuurnetwerk zoveel mogelijk worden beperkt en de overblijvende effecten gelijkwaardig worden gecompenseerd in overeenstemming met bijlage Gelijkwaardige natuurbeheertypen; en de oppervlakte aan natuur die verloren gaat voor 200 procent wordt gecompenseerd. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 15 december 2021 vastgesteld, datum inwerkingtreding is 1 februari 2022.

Bronnen

16722-omgevingsverordening--gelders-natuurnetwerk-windturbines-onder-voorwaarden-mogelijk--provincie
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WMS_SRVC 01-01-1970, 01:00
16722-omgevingsverordening--gelders-natuurnetwerk-windturbines-onder-voorwaarden-mogelijk--provincie
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WFS_SRVC 01-01-1970, 01:00
16722-omgevingsverordening--gelders-natuurnetwerk-windturbines-onder-voorwaarden-mogelijk--provincie
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
HTML 01-01-1970, 01:00
16722-omgevingsverordening--gelders-natuurnetwerk-windturbines-onder-voorwaarden-mogelijk--provincie
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
PNG 01-01-1970, 01:00
downloadable-data, natuur-en-landschap, natuurbeheer, natuurgebiedsplannen, windenergie, organisatie_en_beleid, natuur_en_milieu

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 07-04-2022, 15:39
Data eigenaar: Gelderland
Licentie: Publiek domein
downloadable-data, natuur-en-landschap, natuurbeheer, natuurgebiedsplannen, windenergie, organisatie_en_beleid, natuur_en_milieu

Kenmerken

Taal Nederlands