Thema: cultuur en erfgoed

Omgevingsverordening- Romeinse Limeszone Gelderland

Het Rijk wijst de Gelderse delen van de Romeinse Limes aan (artikel 7.3 Bkl). Via de Provinciale Verordening worden de bufferzones hier direct omheen aangewezen op basis van het UNESCO Nominatie-dossier Neder-Germaanse Limes. Voor zover een omgevingsplan van toepassing is op locaties binnen de bufferzone van de Romeinse Limes worden in het omgevingsplan regels gesteld in het belang van de instandhouding en versterking van de kernkwaliteiten Romeinse Limes. De kernkwaliteiten van de Romeinse Limes zijn forten (castella), burgerlijke nederzettingen, kampdorpen (vici) grafvelden, de militaire infrastructuur, bestaande uit wegen, waterwerken en wachttorens en scheepswrakken. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 15 december 2021 vastgesteld, datum inwerkingtreding is 1 februari 2022.

Bronnen

16711-omgevingsverordening--romeinse-limeszone-gelderland--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WMS_SRVC 01-01-1970, 01:00
16711-omgevingsverordening--romeinse-limeszone-gelderland--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WFS_SRVC 01-01-1970, 01:00
16711-omgevingsverordening--romeinse-limeszone-gelderland--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
HTML 01-01-1970, 01:00
16711-omgevingsverordening--romeinse-limeszone-gelderland--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
PNG 01-01-1970, 01:00
cultuurhistorie, downloadable-data, geschiedenis, ruimtelijke-ordening, ruimtelijke_ordening, cultuur_en_recreatie

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 05-10-2022, 11:35
Data eigenaar: Gelderland
Licentie: Publiek domein
cultuurhistorie, downloadable-data, geschiedenis, ruimtelijke-ordening, ruimtelijke_ordening, cultuur_en_recreatie

Kenmerken

Taal Nederlands