Thema: cultuur en erfgoed

Omgevingsverordening- Molenbiotoop, provincie Gelderland

In bestemmingsplannen die betrekking hebben op gronden gelegen binnen de Molenbiotoop wordt geen nieuwe bebouwing danwel beplanting toegestaan, tenzij in de toelichting bij het bestemmingsplan wordt aangetoond dat het functioneren van de molen door middel van windvang niet wordt beperkt. De Omgevingsverordening is op 24 september 2014 vastgesteld door Provinciale Staten.

Bronnen

16710-omgevingsverordening--molenbiotoop--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WMS_SRVC 01-01-1970, 01:00
16710-omgevingsverordening--molenbiotoop--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WFS_SRVC 01-01-1970, 01:00
16710-omgevingsverordening--molenbiotoop--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
HTML 01-01-1970, 01:00
16710-omgevingsverordening--molenbiotoop--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
PNG 01-01-1970, 01:00
cultuurhistorie, downloadable-data, molens, monumenten, cultuur_en_recreatie

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 21-11-2021, 20:53
Data eigenaar: Gelderland
Licentie: Publiek domein
cultuurhistorie, downloadable-data, molens, monumenten, cultuur_en_recreatie

Kenmerken

Taal Nederlands