Thema: cultuur en erfgoed

Omgevingsverordening- Molenbiotoop

De molenbiotoop is het gebied rondom een historische of monumentale molen met een straal van 400 meter gerekend vanaf het middelpunt van de molen. In bestemmingsplannen die betrekking hebben op gronden gelegen binnen een molenbiotoop wordt geen nieuwe bebouwing dan wel beplanting toegestaan, tenzij in de toelichting bij het bestemmingsplan wordt aangetoond dat het functioneren van de molen door middel van windvang niet wordt beperkt. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 15 december 2021 vastgesteld, datum inwerkingtreding is 1 februari 2022.

Bronnen

16710-omgevingsverordening--molenbiotoop--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WMS_SRVC 01-01-1970, 01:00
16710-omgevingsverordening--molenbiotoop--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WFS_SRVC 01-01-1970, 01:00
16710-omgevingsverordening--molenbiotoop--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
HTML 01-01-1970, 01:00
16710-omgevingsverordening--molenbiotoop--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
PNG 01-01-1970, 01:00
cultuurhistorie, downloadable-data, molens, monumenten, cultuur_en_recreatie

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 05-10-2022, 10:13
Data eigenaar: Gelderland
Licentie: Publiek domein
cultuurhistorie, downloadable-data, molens, monumenten, cultuur_en_recreatie

Kenmerken

Taal Nederlands