Thema: water

Omgevingsverordening- Waterwingebieden, provincie Gelderland

​De waterwingebieden zijn de zones direct rondom de winputten met water dat binnen 1 jaar wordt opgepompt. Deze beschermde gebieden betreft de zone die de winputten en de directe omgeving daarvan omvat. De provincie en haar partners streven ernaar het grondwater als bron voor de drinkwatervoorziening te beschermen. Dit bestand is vastgesteld door Provinciale Staten op 11 november 2015. En bij de tweede geconsolideerde versie zijn technische wijzigingen opgenomen die vallen onder het mandaat waarbij geen GS-besluit nodig is.Het huidige actualisatieplan is door Provinciale Staten op 31 maart 2021 vastgesteld, datum inwerkingtreding is 16 april 2021.

Bronnen

16708-omgevingsverordening--waterwingebieden--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WMS_SRVC 01-01-1970, 01:00
16708-omgevingsverordening--waterwingebieden--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WFS_SRVC 01-01-1970, 01:00
16708-omgevingsverordening--waterwingebieden--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
HTML 01-01-1970, 01:00
16708-omgevingsverordening--waterwingebieden--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
PNG 01-01-1970, 01:00
downloadable-data, drinkwater, grondwater, grondwaterbescherming, grondwaterbeschermingsgebieden, water, gezondheidsrisico's

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 24-01-2022, 20:07
Data eigenaar: Gelderland
Licentie: Publiek domein
downloadable-data, drinkwater, grondwater, grondwaterbescherming, grondwaterbeschermingsgebieden, water, gezondheidsrisico's

Kenmerken

Taal Nederlands