Thema: energie en milieu

Immissie verkeer- Prognose 2030 Stikstofdioxide (NO2), provincie Gelderland

Bestand geeft een prognose van de luchtkwaliteit inzake stikstofdioxide rond rijks, provinciale en gemeentelijke wegen in Gelderland voor het jaar 2030. De gegevens zijn landelijk doorgerekend met behulp van de Monitoringstool. Per wegvak is aangegeven wat de prognose is voor concentratie NO2 op 10 meter van de rand van de weg. De luchtkwaliteit wordt weergegeven in vijf concentratieklassen. De grenswaarde wordt niet meer overschreden. De luchtkwaliteit wordt berekend onder andere aan de hand van voorspelling van de verkeersintensiteiten en met rekenmodellen op basis van jaar 2017. Hierbij zijn de bronnen, zoals industrie en landbouw verwerkt in de achtergrondconcentratie. Bij de totale concentratie zijn ook de directe bijdrage door het wegverkeer meegeteld. De met het model berekende waarden hebben een onnauwkeurigheid van rond de 20-25 procent.

Bronnen

12743-immissie-verkeer--prognose-2030-stikstofdioxide--no2---provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WMS_SRVC 01-01-1970, 01:00
12743-immissie-verkeer--prognose-2030-stikstofdioxide--no2---provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WFS_SRVC 01-01-1970, 01:00
12743-immissie-verkeer--prognose-2030-stikstofdioxide--no2---provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
PNG 01-01-1970, 01:00
immissies, luchtkwaliteit, luchtverontreiniging, milieu, stikstof, natuur_en_milieu, gezondheidsrisico's

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 01-04-2022, 02:22
Data eigenaar: Gelderland
Licentie: Publiek domein
immissies, luchtkwaliteit, luchtverontreiniging, milieu, stikstof, natuur_en_milieu, gezondheidsrisico's

Kenmerken

Taal Nederlands