Thema: water

Hydrologie- Grondwatertrappen, provincie Gelderland

Het bestand bevat de grondwatertrappen gebaseerd op de gemiddelde grondwaterstand voor de situatie in 2003 voor het gebied Veluwe/Vallei en Eem en Rijn en IJssel aangevuld met Grondwatertrappen - bodemkaart voor Rivierenland. Het grondwaterstandsverloop wordt gekarakteriseerd met de Gemiddeld hoogste (GHG), de gemiddelde voorjaars- (GVG) en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG). GHG's en GLG's worden gecombineerd tot zogeheten grondwatertrappen (Gt's), die op kaarten worden weergegeven (Van der Sluijs, 1990).

Bronnen

10562-hydrologie--grondwatertrappen--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WMS_SRVC 01-01-1970, 01:00
10562-hydrologie--grondwatertrappen--provincie-gelderland
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
WFS_SRVC 01-01-1970, 01:00
grondwater, grondwaterstand, hydrologie, water, waterpeil, bodem

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 17-05-2020, 22:29
Data eigenaar: Gelderland
Licentie: Publiek domein
grondwater, grondwaterstand, hydrologie, water, waterpeil, bodem

Kenmerken

Taal Nederlands