Topic
 

health

2 record(s)
 
Type of resources
Topics
Provided by
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
status
Scale
From 1 - 2 / 2
  • Een waterwingebied is het beschermingsgebied grondwater waar het grondwater binnen één jaar bij een pompput voor de openbare drinkwatervoorziening kan zijn. De provincie en haar partners streven ernaar het grondwater als bron voor de drinkwatervoorziening te beschermen. Het huidige actualisatieplan is door Provinciale Staten op 31 maart 2021 vastgesteld, datum inwerkingtreding is 16 april 2021.

  • De waterwingebieden zijn de zones direct rondom de winputten met water dat binnen 1 jaar wordt opgepompt.Deze beschermde gebieden betreft de zone die de winputten en de directe omgeving daarvan omvat. De provincie en haar partners streven ernaar het grondwater als bron voor de drinkwatervoorziening te beschermen. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 19 december 2018 vastgesteld.