Creation year

2019

1 record(s)
 
Type of resources
Topics
Provided by
Years
Representation types
Update frequencies
status
Scale
From 1 - 1 / 1
  • De (nieuw)vestiging van windturbines is binnen dit werkingsgebied niet toegestaan op grond van wettelijke richtlijnen en/of op basis van de provinciale doelen. De provincie staat de plaatsing van windturbines binnen deze gebieden niet toe en zal niet meewerken aan ruimtelijke planvorming met dit doel. Dit bestand is opgebouwd op basis van: Rustgebieden voor winterganzen, Weidevogelgebieden, Open schootsvelden en uitsluiting op wettelijke gronden. Dit bestand is vastgesteld door Provinciale Staten op 19 december 2018.