cl_maintenanceAndUpdateFrequency

5annually

1 record(s)
 
Type of resources
Topics
Provided by
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
status
Scale
From 1 - 1 / 1
  • In kader van EU richtlijn omgevingslawaai is de geluidsbelasting als gevolg van verkeer op de provinciale wegen in Gelderland doorgerekend. Dit is gedaan volgens de voorgeschreven methode SRM2 in het programma Geomilieu.. Naast de etmaalwaarde (Lden) wordt ook de geluidsbelasting in de nacht berekend (Lnight). Deze kaart geeft de contouren weer van Lnight. De kaart is geclassificeerd vanaf 50 dB verhoogd per klasse met 5 dB. Het betreft hier berekende geluidsbelastingen, er is geen aftrek toegepast (art. 110g Wet geluidhinder). Dit bestand geeft de situatie van het jaar 2021 weer.